KÖBE – Munkanélküliségi Biztosítás

KÖBE – Munkanélküliségi Biztosítás 

Jelen gazdasági helyzetben a munkahelyek biztonsága egyre bizonytalanabb.

Az állami segély alacsony mértéke szükségessé teszi az öngondoskodást, melynek sokak számára az egyedül megfizethető formája a KÖBE által kínált – Munkanélküliség Biztosítás, mely egyedülálló módon mindösszesen négyféle  kockázatra nyújthat fedezetet a feltételek fennállása esetén! Lásd lentebb.

A Munkanélküliség Biztosítás lényege:

Ha Ön munkáltatói rendes felmondás útján (közös megegyezés esetén nem szolgáltat a biztosító) elveszíti állását, valamint regisztrált álláskeresőként álláskeresési járadékban részesül és rendelkezik Munkanélküliség Biztosítással, akkor a Biztosító havonta kiegészíti Önnek az álláskeresési járadékát azzal az 50 000 és 700 000 forint közötti összeggel, melyet Ön szerződéskötéskor biztosítási csomag formájában, nettó jövedelméhez igazodóan választott.

Fontos tudni, hogy a biztosítás, várakozási időt is tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy ha Ön a várakozási idő alatt veszíti el állását, akkor a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn. A várakozási idő munkanélküliségi modul esetében 180 nap. Befogadott biztosítási esemény fennállásakor a biztosító nyolc hónapon keresztül szolgáltat.  (beleértve az önrészesedési időszakot, mely munkanélküliség modul esetén 60 nap: vagyis az első 2 hónapban az Állam által biztosított támogatásban részesül, ezt követően a támogatás kiegészül a biztosító által nyújtott szolgáltatással).
A keresőképtelenség modulnál ez annyiban módosul, hogy a Biztosító az Ajánlat aláírását követő 31. naptól fogva nyújt fedezetet. A várakozási idő alatt bekövetkezett baleset, vagy betegség esetén a Biztosító nem szolgáltat.

Milyen kockázatokra terjed ki a biztosítás?

1. Munkanélküliség (alapmodul)

Amennyiben önhibáján kívül megszűnik az állása/jogviszonya, a KÖBE MUNKANÉLKÜLISÉG biztosítás 50.000.-Ft és 700.000.-Ft közötti rendszeres havi juttatásban részesíti.

2. Keresőképtelenség (opcionális modul)

Amennyiben egy váratlan betegség következtében Ön keresőképtelen állományba kerül, a KÖBE – MUNKANÉLKÜLISÉG biztosítás 25.000.-Ft és 125.000.-Ft közötti rendszeres havi juttatásban részesíti akár 7 hónapig.

3. Baleseti rokkantság, maradandó egészségkárosodás (opc. modul)

Amennyiben Ön egy baleset maradandó egészségkárosodást szenved, a KÖBE MUNKANÉLKÜLISÉG biztosítás egyszeri 1 millió és 5 millió Ft közötti juttatásban részesíti.

4. Baleseti halál (opcionális modul)

Amennyiben Ön egy baleset folytán életét veszti, a KÖBE – MUNKANÉLKÜLISÉG biztosítás egy egyszeri 1 millió és 5 millió Ft közötti juttatásban részesíti családját vagy az Ön által megjelölt kedvezményezetteket.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kártérítés mértéke függ az Ön által kiválasztott biztosítási csomagtól.

Hatvanhat meghatározott biztosítási csomag alapján választhatja ki a szolgáltatási összegeket, figyelembe véve azt, hogy kiválasztott biztosítási csomag nem haladhatja meg az irányadó havi nettó jövedelmének 70%-át.

 

Ki lehet biztosított?

Ön akkor igényelheti a KÖBE – CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG biztosítást, amennyiben:

· életkora meghaladja a 22 évet, de nem éri el az 65 évet,

· Legalább 12 hónapon keresztül ugyanazon munkáltatónál folyamatos és határozatlan tartamú és minimum heti 30 órás jogviszonnyal/munkaviszonnyal rendelkezik.

A pontos befogadási feltételeket a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fenti termékismertetés tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a termékkel kapcsolatos valamennyi információt és nem minősül ajánlattételnek.

A részletes kondíciókat és Biztosítási feltételeket a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek és Ügyfél tájékoztató tartalmazza.